RPH BM TINGKATAN 4MPV MINGGU YANG KE-40

Minggu

 Ke-40

Hari

 Isnin (28 September 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1155-1205

Tajuk

Ulang kaji: Ayat Aktif  dan Ayat Pasif

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif
(b) menukarkan ayat pasiff kepada ayat aktif

Fokus Utama

2.1, 2.5  Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4  Aras 2 (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Beberapa orang pelajar diminta menulis contoh ayat aktif dan ayat pasif
Pelajar diminta menukar ayat tersebut kepada ayat pasif dan sebaliknya.
Pelajar menyalin soalan latihan
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : aktif, pasif

PengisianKurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 85 peratus pelajar mampu membina ayat.

 

Minggu

Ke-40

Tarikh

29  September 2009

Hari

Selasa

Aktiviti

Tiada

 

Minggu

 Ke-40

Hari

 Rabu (30 September 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1020 -1120

Tajuk

 Tatabahasa: Pantun

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:

(a) menghuraikan maksud pantun

(b) menjawab sekurang-kurangnya tiga daripada       enam soalan  yang disediakan

Fokus Utama

2.2 Aras 1 (ii), 10.4 Aras 1 (iv)

Fokus Sampingan

10.5 Aras (iv)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar diminta mmberi maksud, tema, dan pengajaran daripada pantun
Beberapa Pelajar diminta menjawab soalan tersebut
Pelajar menyalin soalan latihan 
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka sambil dipantau oleh guru
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : karam, tenggelam , kesedihan

PengisianKurikulum

Ilmu : Sintaksis dan Sastera
Nilai: Kerjasama, persahabatan
KBT  :
(a)  KB : menganalisis, menjana idea
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 80 peratus pelajar mampu menjawab soalan

 

Minggu

Ke-40

Tarikh

1 Oktober 2009

Hari

Khamis

Kelas

4 MPV

Masa

0705-0815

Tajuk

Rumusan

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

(a)    Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat.

(b)   Menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang betul.

Fokus Utama

2.1, 2.5 Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4 Aras 1 (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas

Pelajar membaca petikan rumusan

Pelajar diarahkan supaya mencari isi tersurat dan tersirat

Beberapa orang pelajar diminta mencatat isi di papan tulis

Guru dan pelajar berbincang tentang isi yang telah ditulis oleh pelajar.

Pelajar menulis rumusan

Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : rumusan, tersirat

 Pengisian  Kurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Belajar Cara belajar

 Refleksi

80 peratus pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RPH BM TINGKATAN 4MPV MINGGU YANG KE-41

Minggu

 Ke-41

Hari

 Isnin (5 Oktober 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1155-1205

Tajuk

Ayat Songsang

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) menukarkan ayat songsang kepada ayat biasa
(b) menukarkan ayat biasa  kepada ayat songsang

Fokus Utama

2.1, 2.5  Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4  Aras 2 (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Beberapa orang pelajar diminta menulis dua contoh ayatbiasa dan ayat songsang
Pelajar diminta menukar ayat tersebut kepada ayatsongsang dan sebaliknya.
Pelajar menyalin soalan latihan
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : aktif, pasif

PengisianKurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya,85 peratus pelajar mampu membina ayat.

 

Minggu

Ke-41

Tarikh

6 Oktober  2009

Hari

Selasa

Aktiviti

Tiada

 

Minggu

 Ke-41

Hari

 Rabu (7 -15 Oktober 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

 -

Perkara

 Cuti PMR

RPH BM TINGKATAN 6AK4 MINGGU YANG KE-38

Minggu

Ke-38

Tarikh

14 September 2009

Hari

Isnin

Masa

0705-0815

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

 Usaha-usaha untuk memajukan pertanian di Malaysia

Rujukan

Internet, Surat Khabar

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) menyampaikan maklumat dengan isi, huraian, dan contoh yang tepat serta bahasa yang gramatis.

Alat Bantu Mengajar

 Bahan Edaran

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea.

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Pembentangan
Sesi soal jawab
Penutup

Refleksi

Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan pelajar mampu mengupas isu.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

15 September 2009

Hari

Selasa

Masa

0945-1055

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Ulang kaji : Dinamika Bahasa

Rujukan

 Buku BM Kertas Satu, Internet, Surat Khabar

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) menjawab soalan sekurang-kurangnya 20 soalan  daripada. 40 soalan yang dikemukakan

Alat Bantu Mengajar

Bahan Edaran

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea, menganalisis

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Latihan
Perbincangan
Penutup

Refleksi

Pelajar aktif dan mampu menjawab dengan baik.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

16 September 2009

Hari

Rabu

Masa

1130-1240

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Alih Bahasa Prosa Klasik

Rujukan

Tatabahasa Dewan, BM kertas satu.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) mengalih bahasa prosa kepada bahasa biasa.

Alat Bantu Mengajar

Bahan Bercetak.

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea, menganalisis.

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Perbincangan
Latihan

Penutup

Refleksi

99 peratus pelajar mampu mengalih bahasa dengan baik

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

18 September  2009

Hari

Jumaat

Masa

0705-0815

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Analisis Kesalahan Bahasa

Rujukan

Tatabahasa Dewan.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

(a) menyatakan sebab kesalahan ayat dan seterusnya membetulkannya.

Alat Bantu Mengajar

Buku Tatabahasa.

Nilai

Kerajinan, kesungguhan dalam melakukan sesuatu.

Kemahiran Generik

membanding beza, menganalisis

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Latihan,

Perbaincangan jawapan
Penutup

Refleksi

80 peratus pelajar dapat menjawab soalan dengan baik.

RPH BM TINGKATAN 6AK4 MINGGU YANG KE-37

Minggu

Ke-37

Tarikh

7 September 2009

Hari

Isnin

Masa

0705-0815

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Karangan Jenis Laporan

Rujukan

Internet, Surat Khabar

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) menulis karangan dengan isi, huraian, dan contoh yang tepat serta bahasa yang gramatis.

Alat Bantu Mengajar

 Bahan Edaran

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea.

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Bersoal jawab
Menulis karangan
Penutup

Refleksi

Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan pelajar mampu mengupas isu.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

8 September 2009

Hari

Selasa

Masa

0945-1055

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Ulang kaji Morfologi  & Sintaksis

Rujukan

 Buku BM Kertas Satu, Internet, Surat Khabar

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) menjawab soalan sekurang-kurangnya 20 soalan  daripada. 40 soalan yang dikemukakan

Alat Bantu Mengajar

Bahan Edaran

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea, menganalisis

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Latihan
Perbincangan
Penutup

Refleksi

Pelajar aktif dan mampu menjawab dengan baik.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

9 September 2009

Hari

Rabu

Masa

1130-1240

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Alih Bahasa Cerpen

Rujukan

Tatabahasa Dewan, BM kertas satu.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
(a) mengalih bahasa cerpen kepada bahasa biasa.

Alat Bantu Mengajar

Bahan Bercetak.

Nilai

Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Generik

menjana idea, menganalisis.

Aktiviti/Kaedah

Penerangan

Latihan

Penutup

Refleksi

99 peratus pelajar mampu mengalih bahasa dengan baik

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

11 September  2009

Hari

Jumaat

Masa

0705-0815

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tingkatan

6AK3

Tajuk

Analisis Kesalahan Bahasa

Rujukan

Tatabahasa Dewan.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

(a) menyatakan sebab kesalahan ayat dan seterusnya membetulkannya.

Alat Bantu Mengajar

Buku Tatabahasa.

Nilai

Kerajinan, kesungguhan dalam melakukan sesuatu.

Kemahiran Generik

membanding beza, menganalisis

Aktiviti/Kaedah

Penerangan
Latihan,

Perbaincangan jawapan
Penutup

Refleksi

80 peratus pelajar dapat menjawab soalan dengan baik.

RPH BM TINGKATAN 6RK2 MINGGU YANG KE-37

Minggu

Ke-37

Tarikh

7 September  2009

Hari

Isnin

Masa

0945 - 1055

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Kes Pembuangan Bayi

Rujukan

Goay Teack  dan rakan, 2009."Teks Pra-U STPM BM kertas 1",Longman.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menghuraikan sistem tulisan dan kosa kata bMk.

Alat Bantu Mengajar

LCD, komputer, bahan bercetak.

Nilai

Kerajinan, Menghargai  masa

Kemahiran Generik

Menjana idea , membanding beza.

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab tentang isi pelajaran yang lepas.
Pembentangan isu semasa
Sesi soal jawab 
Pelajar membuat kesimpulan.


Refleksi/Catatan

Sesi pengajaran dan pembelajaran  lancar dan pelajar aktif. Objektif tercapai.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

8 September 2009

Hari

Selasa

Masa

0705 - 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Morfologi: :Kata Terbitan  dan kata majmuk

Rujukan

Internet, Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2

Objektif


Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menyatakan  empat jenis imbuhan dalam bM.

(b)  menjelaskan tiga kelompok kata majmuk                   berserta contohnya.
     .

Alat Bantu Mengajar

bahan bercetak.

Nilai

Kerjasama, ketekunan.

Kemahiran Generik

Menjana idea , membanding beza., menganalisis.

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas

Penerangan guru
Kuiz
penutup

Refleksi

Pelajar aktif dan seronok.Objektif tercapai.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

9 September 2009

Hari

Rabu

Masa

0702 - 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Rumusan Karangan

Rujukan

Bahasa Melayu (910) Kertas 1 dan 2

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) mengalih bahasa klasik kepada bahasa biasa.

Alat Bantu Mengajar

bahan bercetak.

Nilai

Kerjasama, Tekun

Kemahiran Generik

Menjana idea, membanding beza

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab

Penerangan guru
latihan
Penutup.

Refleksi

Secara umumnya, pelajar mampu menulis rumusan dengan baik.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

10 September  2009

Hari

Khamis

Masa

0705 – 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Ujian Topikal

Rujukan

Internet, Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menjawab soalan sekurang-kurangnya 15 daripada 30 soalan yang dikemukakan.

Alat Bantu Mengajar

Bahan bercetak

Nilai

Kerjasama, patriotisme.

Kemahiran Generik

 membanding beza.

Kaedah/Aktiviti


Penerangan
Ujian
Penutup

Refleksi

Ujian berjalan lancar.

RPH BM TINGKATAN 6RK2 MINGGU YANG KE-38

Minggu

Ke-38

Tarikh

14 September  2009

Hari

Isnin

Masa

0945 - 1055

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Bentuk Kata Ganda

Rujukan

Goay Teack  dan rakan, 2009."Teks Pra-U STPM BM kertas 1",Longman.

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menghuraikan tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu.

Alat Bantu Mengajar

bahan bercetak.

Nilai

Kerajinan, Menghargai  masa

Kemahiran Generik

Menjana idea , membanding beza.

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab tentang isi pelajaran yang lepas.
Pelajar Mendengar penerangan guru sambil mencata nota.

Sesi soal jawab /kuiz
Pelajar membuat kesimpulan.


Refleksi/Catatan

Sesi pengajaran dan pembelajaran  lancar dan pelajar aktif. Objektif tercapai.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

15 September 2009

Hari

Selasa

Masa

0705 - 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Morfologi: :Kata Nama

Rujukan

Internet, Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2

Objektif


Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menghuraikan golongan kata nama dalam bM.

(b)  menjawab soalan latihan sekurang-kurang 6 daripada 11 soalan yang dikemukakan.
     .

Alat Bantu Mengajar

bahan bercetak.

Nilai

Kerjasama, ketekunan.

Kemahiran Generik

Menjana idea , membanding beza., menganalisis.

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Penerangan guru
Latihan
Perbincangan

penutup

Refleksi

Pelajar aktif dan seronok.Objektif tercapai.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

16 September 2009

Hari

Rabu

Masa

0702 - 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

Alih bahasa Klasik

Rujukan

Bahasa Melayu (910) Kertas 1 dan 2

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) mengalih bahasa klasik kepada bahasa biasa.

Alat Bantu Mengajar

bahan bercetak.

Nilai

Kerjasama, Tekun

Kemahiran Generik

Menjana idea, membanding beza

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab

Penerangan guru
latihan
Penutup.

Refleksi

Secara umumnya, pelajar mampu mengalih bahasa klasik kepada bahasa biasa dengan baik.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

17 September  2009

Hari

Khamis

Masa

0705 – 0815

Tingkatan

6RK2

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tajuk

 Pembentangan: Konsep Satu Malaysia

Rujukan

Internet, Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a)  menyampaikan isu semasa dengan bahasa dan isi yang betul.

Alat Bantu Mengajar

Bahan bercetak

Nilai

Kerjasama, patriotisme.

Kemahiran Generik

 membanding beza, menjana idea

Kaedah/Aktiviti

Bersoal jawab
Pembentang secara berkumpulan.

Pelajar lain mendengar sambil menulis maklumat.

Komen pelajar tentang isu yang dibentangkan

Penutup

Refleksi

Keseluruhannya pelajar aktif dan bersedia tentang isu yang dibentangkan.

RPH BM TINGKATAN 4MPV MINGGU YANG KE-37

Minggu

 Ke-37

Hari

 Isnin

Kelas

 4 MPV

Masa

1155-1205

Tajuk

Tatabahasa : Bina ayat

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:

(a) membina ayat dengan betul dan gramatis.
(b) mengesan kesalahan dalam ayat.

Fokus Utama

2.1, 2.5  Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4  Aras (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar diarah membina ayat dan meminta rakan mereka memberi komen.
Pelajar diminta mengesan kesalahan dalam ayat.
Pelajar menyalin soalan latihan
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : ambil alih, ambil berat

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 80 peratus pelajar mampu membina ayat.

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

8 September 2009

Hari

Selasa

Aktiviti

Tiada

 

Minggu

 Ke-37

Hari

 Rabu (9 September 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1020 -1120

Tajuk

Komsas: Ulang kaji Prosa Tuah dan Jebat

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:

(a) menceritakan sinopsis  prosa dengan bahasa dan        isi yang betul
(b) menjawab tiga soalan dengan isi, dan bahasa              yang  betul

Fokus Utama

10.4  Aras 1 (iv)

Fokus Sampingan

10.5 Aras (iv)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar diminta menceritakan sinopsis
Pelajar diminta memberi komen/pendapat
Pelajar menyalin soalan latihan
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : ambil alih, ambil berat

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis dan Sastera
Nilai: Kerjasama, persahabatan
KBT  :
(a)  KB : menganalisis, menjana idea
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 80 peratus pelajar mampu menjawab soalan

 

Minggu

Ke-37

Tarikh

10 September 2009

Hari

Khamis

Kelas

4 MPV

Masa

0705 - 0815

Tajuk

NILAM

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

 

(a)  menulis sinopsis cerita dengan bahasa yang betul.

Fokus Utama

1.3 Aras 2 (ii)

Fokus Sampingan

2.2 Aras 1 (i)

Aktiviti

Pelajar mendengar arahan daripada guru

Membaca buku cerita

Menulis synopsis

Penutup.

Sistem Bahasa

Ayat penyata

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis dan Sastera
Nilai: Kerjasama, menepati masa
KBT  :
(a)  KB : menganalisis, menjana idea
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Pelajar tekun membaca dan menulis synopsis.Secara umumnya 90 peratus pelajar mampu membaca dengan baik.

RPH BM TINGKATAN 4MPV MINGGU YANG KE-38

Minggu

 Ke-38

Hari

 Isnin (14 September 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1155-1205

Tajuk

Ulang kaji Cerpen: Pusaran

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) menceritakan sinopsis  prosa dengan bahasa dan        isi yang betul
(b) menjawab tiga soalan dengan isi, dan bahasa              yang  betul

Fokus Utama

10. 4 Aras 1 (iv)

Fokus Sampingan

10.5  Aras 2 (iv)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar diminta menceritakan sinopsis
Pelajar diminta memberi komen/pendapat
Pelajar menyalin soalan latihan
Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : ambil alih, ambil berat

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 80 peratus pelajar mampu membina ayat.

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

15 September 2009

Hari

Selasa

Aktiviti

Tiada

 

Minggu

 Ke-38

Hari

 Rabu (16 September 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1020 -1120

Tajuk

 Tatabahasa: Menukar cakap pindah kepada cakap ajuk

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:

(a) menukar ayat cakap pindah kepada cakap ajuk

Fokus Utama

2.1, 2.5  Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4  Aras (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar diminta melakonkan dialog
Pelajar diminta menyampaikan dialog yang didengar kepada cakap pindah secara spontan.
Pelajar menyalin soalan latihan ayat cakap pindah
Pelajar berbincang untuk mengalih bahasa cakap pindah kepada cakap ajuk secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : ambil alih, ambil berat

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis dan Sastera
Nilai: Kerjasama, persahabatan
KBT  :
(a)  KB : menganalisis, menjana idea
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya: 80 peratus pelajar mampu menjawab soalan

 

Minggu

Ke-38

Tarikh

17 September 2009

Hari

Khamis

Kelas

4 MPV

Masa

0705 - 0815

Tajuk

Karangan berpandu

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

(a) menyatakan empat isi penting berpandukan gambar.
(b) menulis karangan dengan isi dan bahasa yang betul.

Fokus Utama

1.3 Aras 2 (ii)

Fokus Sampingan

2.2 Aras 1 (i)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Pelajar berbincang tentang bahan edaran yang disediakan oleh guru
Pelajar mengemukakan isi hasil perbincangan secara berpasangan
Pelajar menulis karangan sambil dibimbing oleh guru.

Penutup.

Sistem Bahasa

Ayat penyata

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sintaksis dan Sastera
Nilai: Kerjasama, menepati masa
KBT  :
(a)  KB : menganalisis, menjana idea
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Pelajar tekun membaca dan menulis karangan.Secara umumnya 60 peratus pelajar mampu menulis karangan dengan baik.

Monday, October 19, 2009

RPH BM TINGKATAN 4 MPV MINGGU YANG KE-42

Minggu

 Ke-42

Hari

 Isnin (12 Oktober 2009)

Kelas

 4 MPV

Masa

1155-1205

Perkara

Cuti PMR

 
 

Minggu

Ke-42

Tarikh

13 Oktober  2009

Hari

Selasa

Aktiviti

Tiada

 
 

Minggu

Ke-42

Tarikh

14 Oktober 2009

Hari

Rabu

Kelas

4 MPV

Masa

1020 -1125

Tajuk

Ayat Tanya Biasa dan Ayat Tanya Songsang

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, para pelajar dapat:
(a) menukarkan ayat tanya biasa kepada ayat tanya                  songsang
(b) menukarkan ayat tanya songsang  kepada ayat tanya            biasa

Fokus Utama

2.1, 2.5  Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4  Aras 2 (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
Beberapa orang pelajar diminta menulis dua contoh

 ayat  tanya biasa 
Pelajar diminta menukar ayat tersebut kepada ayat  tanya

songsang dan sebaliknya.

Pelajar menyalin soalan latihan daripada buku kerja Pelajar berbincang secara berkumpulan.
Pelajar membentang hasil jawapan mereka 
Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.,ayat tanya songsang
Istilah : songsang.

Pengisian kurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerajinan
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Kontekstual

Refleksi

Secara umumnya 70% pelajar dapat menjawab soalan.Yang selebihnya perlu bimbingan yang berterusan.

 
 

Minggu

Ke-42

Tarikh

15 Oktober 2009

Hari

Khamis

Kelas

4 MPV

Masa

0705-0815

Tajuk

Rumusan

Objektif

Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat:

(a)    Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat.

(b)   Menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang

betul.

Fokus Utama

2.1, 2.5 Aras 1 (ii)

Fokus Sampingan

3.4 Aras 1 (iii)

Aktiviti

Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas

Pelajar membaca petikan rumusan

Pelajar diarahkan supaya mencari isi tersurat dantersirat

Beberapa orang pelajar diminta mencatat isi di papan

tulis

Guru dan pelajar berbincang tentang isi yang telah

ditulis oleh pelajar.

Pelajar menulis rumusan

Penutup

Sistem Bahasa

Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya.
Istilah : rumusan, tersirat

 Pengisian  Kurikulum

Ilmu : Sintaksis
Nilai: Kerjasama
KBT  :
(a)  KB : menganalisis
(b)  Pemelajaran Belajar Cara belajar

 Refleksi

80 peratus pelajar memahami isi pelajaran pada hariini.

  

1 comment: